สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ปี 64 เตรียมเอกสารให้พร้อม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี 2564 กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ โดยเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนจะอิงรายได้ครัวเรือนแทนรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีกำลังพิจารณา ส่วนสวัสดิการที่เคยได้รับ เช่น วงเงินซื้อของร้านธงฟ้า ค่าโดยสารรถไฟ บขส.และขสมก. ส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้ม จะเหมือนเดิม ส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ขอดูในรายละเอียดก่อน

สวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับ และคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด รวมทั้งของขวัญปีใหม่ที่เตรียมไว้ให้ประชาชนสิ้นปีนี้ด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1 มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

2 ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100000 บาทต่อปี

3 ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

4 รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา

5 ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2 ถึง 3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

6 ถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

เอกสารสำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่

บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน

สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี)

ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้

บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาบัตรประจำตัวผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)

ใบรับรองแพทย์

สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล กรณีผู้สูงอายุ ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*